Förslag på ny förskola i Sveg

Tingshuset Sveg. Foto: Morgan Grip
Det behövs fler förskoleplatser i Sveg och nu finns planer på en ny förskola i det gamla Tingshuset i Sveg. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Det behövs fler förskoleplatser i Sveg och nu finns planer på en ny förskola i det gamla Tingshuset i Sveg.

I Sveg står många barn i kö till förskola. I augusti 2021 avslutar föräldrakooperativet Sörgården sin verksamhet och barnen flyttar över till kommunens förskoleverksamhet. Inräknat barnen från Sörgården ska närmare 60 barn placeras i kommunal förskola under hösten 2021. Det skriver Härjedalens kommun på sin webbplats.

Den nya förskolan föreslås ligga i Tingshusets lokaler. I kanslihuset alldeles intill, där föräldrakooperativet Sörgården nu har sin verksamhet, skall förskoleverksamhet bedrivas och genom att hyra Tingshuset tillförs kök, matsal och större yta för förskoleverksamhet.

De nya lokalerna ger utrymme för fler barn och Lillmons förskola, som i dag finns i provisoriska lokaler vid Hälsocentralen, kan flytta till den nya förskolan. Då finns det fortfarande fyra förskolor i Sveg – men betydligt fler platser.