God kvalitet på badvattnet

Sandtjärns badplats har fräschats upp. Foto: Morgan Grip
Sandtjärn i Sveg är en av de badplatser där fritidsenheten har låtit analysera vattnet. Foto: Morgan Grip

Dela det här!Sandtjärn i Sveg, Orrmosjön, Långåsjön, Funäsdalssjön och badet bakom Folkan i Ytterhogdal uppvisar god kvalitet på vattnet vid badplatserna.

Fritidsenheten har låtit analysera vattnet vid badplatserna hos Synlab i Umeå. Vattnet vid de fem undersökta badplatserna klassas som tjänligt; det bästa resultat som går att få. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

SE MER AV HÄRJEDALEN på Hela Härjedalens Youtubekanal!

 

Dela det här!