God kvalitet på badvattnet

Sandtjärns badplats har fräschats upp. Foto: Morgan Grip
Sandtjärn i Sveg är en av de badplatser där fritidsenheten har låtit analysera vattnet. Foto: Morgan Grip

Dela det här!Sandtjärn i Sveg, Orrmosjön, Långåsjön, Funäsdalssjön och badet bakom Folkan i Ytterhogdal uppvisar god kvalitet på vattnet vid badplatserna.

Fritidsenheten har låtit analysera vattnet vid badplatserna hos Synlab i Umeå. Vattnet vid de fem undersökta badplatserna klassas som tjänligt; det bästa resultat som går att få. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Dela det här!