Här byggs Härliga Härjedalens nya skyltsystem

Dela det här!skyltar_052.jpg
Handledaren Bengt Carlström visar hur det kan komma att se ut runt om i Härjedalen när de nya skyltarna är på plats. Foto: Morgan Grip
De skyltar som just nu byggs av kommunens avdelning för arbete och aktivitet i före detta Härjedals Bils lokaler i Sveg är de destinationsskyltar som är tänkt att sitta i destinationerna/byarna runt om i Härjedalen.

– Med mig är vi sex stycken som jobbar med att bygga de nya skyltarna, säger Bengt Carlström, Härjedalens kommuns handledare på avdelningen för arbete och aktivitet.

Färdigbyggda och i väntan på att sättas upp ligger 11 stycken välkomstskyltar som kommer att sättas upp vid kommungränserna samt de informationsskyltar som kommer att sättas upp vid rastplatser runt om i kommunen.

– Dessa skyltar kommer kommunen att sköta och drifta, berättar Härjedalens kommuns informatör/kommunikatör Ingela Kälvedal, ansvaret för destinationsskyltarna däremot kommer att skötas av destinationen/byalaget för den aktuella orten.

Destinationsskyltarna kommer kommunen att skänka till destinationerna/byarna mot att de ansvarar för uppsättning och skötsel.

– Man väljer själv om man vill vara med eller inte och det finns i dag ett antal destinationer/byar som har anmält intresse för skyltarna, avslutar Kälvedal.

Mer om skyltarna samt illustrationer av dem hittar ni i den grafiska manualen som kan laddas ned här nedan.

Bild 2

skyltar_051.jpg

Bild 3

skyltar_054.jpg

Bildtext 2
Abdul Kaldor är en av de som jobbar med de nya skyltarna. Foto: Morgan Grip
Bildtext 3
Färdiga skyltar i väntan på att sättas upp. Foto: Morgan Grip
Videotext
Så här såg det ut när det nya skylt- och designprogrammet presenterades i april förra året.

Dela det här!