Härjedalen Sveg Airport kommer få ta emot större flygplanstyper

Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Transportstyrelsen har den 6 oktober 2017 utfärdat ett nytt certifikat för Härjedalen Sveg Airport. Flygplatsen går från certifikat 2C till det högre 3C.

Certifikat 3C innebär att flygplatsen, med undantag från vissa delar i det nationella regelverket, får trafikeras med större flygplanstyper än med det föregående certifikatet.

Härjedalen Sveg Airport har tidigare haft dispens för att ta emot större flygplanstyper, men från och med 2018 blir den typen av dispenser otillåtna.

– I det nationella regelverket kan man få dispens, vilket man inte får i EU:s regelverk, därav är 3C certifikatet mycket viktigt och positivt för vår verksamhet, säger flygplatschefen Mathias Wiberg.

Hur stora flygplanstyper som kommer att kunna landa och lyfta i Sveg beror nu på hur man väljer att utveckla flygplasten inom 3C klassningen.

– Teoretiskt så får till exempel en Boeing 737 landa på en 3C-klassad Flygplats, vi har dock begränsningar som idag inte möjliggör det på Härjedalen Sveg Airport. Det är å andra sidan inte heller verksamhetens mål att trafikera flygplatsen med så stora flygplan i dagsläget, säger Wiberg.

– 3C-klassningen tillsammans med nästa etapp, EU-konverteringen kommer däremot att ge oss bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet mot att kunna hantera större charter- och linjetrafik än vad vi har i dagsläget, säger Wiberg.

– 3C-klassningen tillsammans med nästa etapp, EU-konverteringen kommer däremot att ge oss bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet mot att kunna hantera större charter- och linjetrafik än vad vi har i dagsläget, säger flygplatschefen Mathias Wiberg. Foto: Morgan Grip

– 3C-klassningen tillsammans med nästa etapp, EU-konverteringen kommer däremot att ge oss bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet mot att kunna hantera större charter- och linjetrafik än vad vi har i dagsläget, säger flygplatschefen Mathias Wiberg. Foto: Morgan Grip

Dela det här!