Framtidens position

Dela det här!

Framtagandet av Härjedalens kommuns dokumentet framtidens position har kostat 491 000 kronor. Landsbygdspartiet Härjedalen anser att det är ett onödigt dokument. Dokumentet håller i många stycken en mycket låg nivå. ”Samtliga besökande forskare nämner klimatförändringar som en framtida utmaning, och professorn i framtidsstudier, Erik Westholm lyfter den som den enskilt största.”

Vi anser att härjedalingens och Härjedalens påverkan på klimatet  är i det närmaste obefintligt och därmed en ickefråga för oss i Härjedalen. Däremot kan vi göra mycket för miljön och den biologiska mångfalden men det är en annan fråga som borde fått stort utrymme.

Dokumentets mycket låga nivå framträder med all tydlighet när det står: ”En renskötare berättar lite uppgivet om hur de varje år får åka och sopa bort renskit från förstutrappan för några fritidshus, eftersom fritidshusägarna blir arga över att renarna varit där och smutsat ner.”

Rennäringen får som vanligt mycket utrymme. Det kan förklaras med att kommunens tjänsteman som ansvarar för framtidens position anser att renägare och samer ska  särbehandlas positiv och att det ska övriga härjedalingar acceptera.

Urvalet av de som medverkat kan ifrågasättas. Härjedalen är historiskt fjällbondens land, det borde belysas på ett mer konkret och sakligt sätt. Exempelvis borde Håkan Tunon  från CBM Centrum för biologisk mångfald medverkat.

När det gäller framtiden för Härjedalen och all landsbygd så är den oviss men vi är medvetna om att det krävs stora förändringar och där fyller inte framtidens position någon uppgift eftersom fokus ligger fel. De avgörande besluten ligger till stor del hos riksdag och regering som i dag står allt för långt från medborgarna när det gäller att förstå och ha viljan till kraftfulla förändringar som måste till för att ge landsbygden möjligheter att utvecklas och för att synen på landsbygden ska bli positiv.

Kanske eländet med coronaviruset i slutändan kan resultera i nytänkande bland medborgarna men framförallt att riksdag och regering inser värdet i en befolkad och väl fungerande landsbygd och dess möjligheter.

/ Landsbygdspartiet Härjedalen
Olle Larsson
Billy Anklew
Berit Lindstedt
Jonas Lövnord
Tommy Lindstedt
Nils-Olof Friberg

Bild: Arkivbild, fotograf: Morgan Grip

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)