Härjedalspartiet går till val som Landsbygdspartiet Härjedalen

Härjedalspartiet går ihop med Landsbygdspartiet för att det är ett parti som arbetar för utvecklingen av landsbygden och driver frågor som är viktiga för Härjedalen.

Landsbygdspartiet Härjedalen kommer självklart att fortsätta att driva de lokala frågorna som är viktiga för Härjedalen.

Härjedalspartiet ser fram mot att vara en del av ett parti som vill göra Sverige till ett land där framtida generationer kan leva ett gott liv i hela landet. För Landsbygdspartiet är det en självklarhet att hela landet ska brukas.

Vi vill stärka Sveriges självhushållning genom att ändra lagen om offentlig upphandling så att den gynnar närproducerade alternativ. Drivmedelsbeskattning ska differentieras utifrån avstånd till tätort med kollektivtrafik. Landsbygdspartiet anser att skolor och offentliga vård- och äldreomsorgsinrättningar på landsbygden ska behållas och att avregleringen av apotek och kommunaliseringen av skolan inte gynnat landsbygden.

Landsbygdspartiet vill stärka det lokala inflytandet, minska myndigheternas makt och därmed minska risken för tjänstemannastyre.

Landsbygdspartiet vill genomföra en betesinventering för att kartlägga värdet av betet i skog och på fjäll, stora resurser som idag inte nyttjas för produktion av världens bästa kött och mejeriprodukter.

Landsbygdspartiet är ett parti med många frågor på agendan.