INSÄNDARE: Att vi i Härjedalen numera sannolikt har en av rikets mest inkompetenta kommunledningar är ett faktum som knappast kan förvåna någon

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Att vi i Härjedalen numera sannolikt har en av rikets mest inkompetenta kommunledningar är ett faktum som knappast kan förvåna någon. Kommunens budget är fullständigt och totalt körd i botten. Kommunledningen har därför tillsammans med den så kallade oppositionen startat en tävling som gäller att skära så mycket som möjligt i den kommunala välfärden samtidigt som man skall låtsas som att man kommit på nya reformer till kommunens invånare som något positivt.

Vi som bor i Härjedalen betalar redan nu en av de högsta kommunal skatterna i landet. Var och en inser att det inte längre går att höja kommunalskatten och då återstår det för kommunledningen att höja alla de avgifter som kommunens alla arbetare är tvingade att betala. Senaste förslaget är att höja VA avgifterna rejält. För en nomal villa innebär det en årlig avgiftshöjning med ca 10.000 kronor. Lägg därtill kostnaderna för sophämtning, el, barnomsorg,snöröjning osv så inser var och en att det inte längre går att ut taxera mer från arbetar familjens månadsinkomst.

Som ytterligare lök på laxen presenterar kommunen miljon rullningar till Härjegårdar och Härjeåns. I detta sammanhang pressar kommunen sina anställda till det yttersta. Ett faktum som de kommunal anställdas fackliga organisationer länge varnat för. Personalen går på ”knäna” med ständiga krav om att producera mer och mer på mindre tid. Ett annat besparingskrav som är direkt riktat mot personalen är det beslut som kommunen tagit om att inte längre bjuda personalen på det sedvanliga julbordet, på så sätt tror sig kommunledningen att man sparar ytterligare några tusenlappar. I en kommunal budget är kostnaden för ett julbord att jämföra med en droppe i Atlanten.
Enligt vår mening, Sveriges Kommunistiska Parti i Härjedalen har kommunledningen och den så kallade oppositionen nått vägs ände. Det går inte att spara sig ur en kapitalistisk överproduktions kris.. Därför har nu kommunens ledning tillsammans med den så kallade oppositionen endast två reella val att välja mellan.

1. Antingen inser man att kommunen och dess ledning sitter bergfast i den kapitalistiska björnsaxen och utifrån den insikten tar strid för ett helt annat ekonomiskt system, ett system som bygger på folkmakt och central ekonomisk planering. Ett system som inte tar hänsyn till vart i landet arbetarna bor utan att var och en bidrar efter förmåga och var och en garanteras den välfärd man är i behov av. Ett socialistiskt system. Att kommunledningen skulle komma till den insikten är väl ungefär lika troligt som att det går att segla över Atlanten på ett järnspett.

2. Det andra alternativet som står till kommunledningens förfogande blir därför att man helt enkelt försätter kommunen i konkurs, detta alternativ kräver dock av kommun ledningen att man på ett tidigt stadium till konkursförvaltaren ställer kravet att konkursen skall var ”ren och hederlig” dvs de kommunanställdas villkor och intressen måste tillgodoses i första hand. En konkurs innebär i praktiken att kommunen ställs under statlig kontroll. För Härjedalens arbetande befolkning är detta ett betydligt bättre alternativ än vad vi nu dagligen och stundligen måste bevittna.

Lars Lundberg, Sveriges Kommunistiska Parti i Härjedalen