Kommunutredningen är presenterad

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Dela det här!

Regeringens kommunutredning är nu efter tre års arbete klar och presenterad. Experter och representanter från alla riksdagspartier är klara med att konstatera den dåliga situationen i kommunernas ekonomiska och sociala frågor på alla nivåer: personalbrist, oförmåga att planera, avsaknad av strategier osv. Läsningen av kommunutredningen måste för ledningen i Härjedalens kommun och dess låtsasopposition vara rena mardrömmen.

Utredningen konstaterar att nuvarande system med kommunalskatt inte fungerar. Enligt utredningen så måste staten fram till 2040 öka statsbidragen med 24 miljarder per år för att kommunallagens krav på en budget i balans och på en god ekonomisk hushållning skall tillgodoses.

När vi nu får rapporter om en planerad utbyggnad i Lofsdalen med 2000 bäddar belyser det omöjliga med kommunalskatten. När ett turistbolag planerar en utbyggnad med 2000 nya bäddar innebär det att Härjedalens 6000 skattebetalare skall bekosta all infrastruktur som utbyggnaden innebär. Vatten och avlopp måste byggas ut. Sophantering,  och övrig infrastruktur måste också byggas ut och ansvaret för det ligger hos kommunen. Allt detta skall då betalas av kommunens 6000 skattebetalare samtidigt som turistbolaget inte betalar en krona i skatt.

Nu skall ingen tro att vi kommunister på något sätt missunnar vårdens, industrins och byggarbetsplatsernas folk skidåkning och rekreation i vår vackra fjällvärd. Vad som är obegripligt är att de som tjänar de stora pengarna på turistnäringen inte betalar en krona i skatt  utan med glädje överlämnar alla kostnader till en redan från början utfattig kommun.

Utredningen konstaterar vidare att det inte heller går bra för de kommunala bolagen. Det är något vi väl  känner igen efter de årliga miljonregnen till Härjegårdar. Senaste beskedet om Härjegårdar är att de måste få tillskott på 30 miljoner och det beror på att bolaget måste redovisa en vinst då det är ett aktiebolag. Naturligtvis måste en kommun ha ett kommunalägt bostadsbolag var enda och viktiga uppgift är att erbjuda billiga och bra bostäder samt offentliga byggnader. Att bolaget måste vara ett aktiebolag är däremot obegripligt och framför allt svindyrt. Det blir som ett svart hål som aldrig blir fullt.

Den kommunala modellen har misslyckats, kapitalismen är bankrutt är den slutsats man måste dra av en genomläsning av utredningen. Detta är dock ingenting som utredningen kommer fram till men erkänner indirekt systemets förfall.

Pengar för att finansiera folkets moderna behov utan extra kostnader inom , skolan, förskolan, omsorgen, vården  men också för kortare arbetstid, billiga och bra bostäder, semester, kultur, fritid och rekreation finns inte i Härjedalens kommuns kassa, dessa pengar finns i kapitalets fickor och inte så sällan i skatteparadis där bolagen kan vältra sig i pengar som bättre skulle behövas för central planering för allas lycka och välbefinnande.

/ Lars Lundberg, Sveriges Kommunistiska Parti i Härjedalen

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)