Munkavlar – eller inte?

ANNONS:

Dela det här!

Att överhuvudtaget gå ut med ett sådant åläggande från HR- chef (personalchefen) till personalen är helt förkastligt. I tidningen Dagens Samhälle säger personalchef att hon inte sätter munkavle på personalen, MEN de får fortfarande inte prata med pressen utan chefens tillåtelse.

Vad betyder det?
”chefen ska avgöra om personal ska få ha yttrandefrihet eller inte” Är då inte det detsamma som att tysta personalen? Det tycker i alla fall jag.

Inte nog med detta, det finns fall där även facken tystas och utsätts för kränkningar, även politiker. Men det ska ni veta att politiker i opposition inte kommer att tystas ned. Vi socialdemokrater står för öppenhet, demokrati och rätten till yttrandefrihet.

I kommunen finns Central samverkansgrupp och lokala samverkansgrupper där dialog ska föras mellan anställda, facken och arbetsgivare om förhållande i verksamheterna och på arbetsplatserna, något har gått snett då personal känner sig nödd att kontakta media. Var är lyhördhet?

Frågan är nu, Vad gör högsta ledningen åt det som håller på att hända inom kommunledningsförvaltningen?