Omorganisera Tillväxtavdelningen för Härjedalens bästa

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Då vi (Härjedalens kommun) åker hiss nedåt år efter år i Svensk Näringslivs ranking är det dags för en förändring. Nu är vi på plats 278 av 290 kommuner, denna tendens har varit under ett flertal år. Förtroendet för Tillväxtavdelningen är förbrukat och ett ”nytänk” måste till för att stärka tillväxten och företagsklimatet i Härjedalen.

Tillväxtavdelningen bör läggas ned och omorganiseras och fördelas på tre områden. Företagarföreningarna i Västra Härjedalen (Funäsdalsområdet), Vemdalen/Hede samt Sveg med Östra Härjedalen tar över ansvaret för nyföretagande och tillväxt. Här finns kompetensen/kontakter och nätverk för att skapa tillväxt, utveckling och nyetableringar.

Den enda resurs på Tillväxtavdelningen som skall vara kvar är Malin Fjellgren som jobbar med företag/föreningar/kommun gällande ansökningar för projekt mm, Denna resurs delas på de tre områdena.

Rapportering och info från respektive företagarförening sker till KLU (kommunledningsutskottet). Möten mellan de olika företagarföreningarna är viktig för helheten och Härjedalens kommuns utveckling, exempelvis månadsmöten eller liknande. Detta finansieras genom att Kommunen årligen går in med ett driftbidrag till företagarföreningarna.

Detta kommer att höja statusen/kompetensen och engagemanget på Härjedalens Näringsliv samt även stora besparingar i positiv riktning för Härjedalens kommun.

/ Per Roslund, Företagare/Entreprenör