Svar på insändare från ”liberala hundägare”

Någonstans måste man dra gränsen för vad en kommun ska ägna sig åt. Att driva hundrastgårdar menar vi är en bra bit på fel sida av den gränsen.

Kostnaden var ett skäl till stängningen, särskilt som det började komma önskemål från andra orter om att kommunen skulle driva hundrastgårdar. Och naturligtvis är det svårt att säga nej om man redan har en sådan på en ort. Smittorisken var ett annat skäl som kom in lite senare men som bekräftade riktigheten i beslutet. I samma veva som stängningen bröt det ju ut en epidemi med dödlig smitta bland hundar i vårt grannland.

Lars-Olof Mattsson (M)
Ordförande Samhällsutvecklingsutskottet, Härjedalens kommun