Svar på insändare ”Orättvis avgift för väghållning”

Härjedalens kommun håller mycket riktigt på med att återlämna skötseln av enskilda vägar till vägarnas ägare och användare. När det gäller rättvisa i det sammanhanget så menar vi att systemet är orättvist som det är idag när en del byar sköter vägarna helt själva medan andra byvägar sköts av kommunen. Det kan inte heller vara rättvist att t ex turister och skogsbolag kan använda vägarna gratis medan skattebetalarna i kommunen får stå för underhållskostnaderna.

Att få till ett helt rättvist system är emellertid mycket svårt. Som det ser ut i dagsläget medger inte lagstiftningen att vi överlåter kostnaderna för gator och vägar i Sveg och Funäsdalen till fastighetsägarna. Detta kan förstås förändras i framtiden, eller så hittar vi andra sätt att få större kostnadstäckning av dessa tätorter.

Vi gör förstås inte denna förändring enbart av rättviseskäl utan även som ett led i saneringen av kommunens ekonomi. I likhet med många andra kommuner har vi helt enkelt inte råd att bjuda på den här typen av service längre om vi samtidigt ska ha råd med satsningar på skola och omsorg.

När det gäller bidraget till Lofsdalen så är detsamma bidrag som alla andra vägföreningar med fastboende får, beslutat av kommunfullmäktige hösten 2019.

/ Lars-Olof Mattsson (M), Ordförande Samhällsutvecklingsutskottet, Härjedalens kommun