Ta bort heltidsuppdraget som kommunchef i Härjedalen

ANNONS:

Dela det här!

Utifrån kommunens storlek och det ansträngda ekonomiska läget så föreslog Vox Humana i maj 2019 i en motion till kommunfullmäktige att nuvarande heltidsuppdrag som kommunchef tas bort.

Kommunchefsuppdraget kan i stället kombineras med annan befattning, förslagsvis ekonomichef. Vox Humanas förslag skulle medföra en minskad kostnad med 1,5 miljoner/år.

Att Vox Humanas motion gällande kommunchefsuppdraget tas upp för beredning och ställningstagande innan kommunfullmäktige ska besluta om budget för år 2020 borde vara en självklarhet. (S), (C) och (M) verkar inte vara av samma åsikt eftersom de, enligt kommunalrådet, inte hinner med att bereda/ta ställning till Vox Humanas motion förrän tidigast om ett år, inför budget 2021.

Varför ska chefer ”sitta säkert” när alla medarbetare som levererar välfärdstjänster inte gör det? Är det inte så att kommunens kostnader för ledning och administration bara ökar trots att vi blir allt färre härjedalingar?

Undertecknad har fått väljarnas förtroende att föra deras talan. Ett förslag som Vox Humanas väljare har fört fram för att minska kommunens kostnader är att ta bort kommunchef som heltidsuppdrag i Härjedalen.

// Karin Holmin (VH)