Järnvägsparken i Sveg ska utvecklas 

Järnvägsparken i Sveg ska utvecklas. Foto: Morgan Grip
Järnvägsparken i Sveg skall utvecklas och bli mer attraktiv. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Järnvägsparken i Sveg skall utvecklas och bli mer attraktiv. Målet är att det skall bli en mötesplats för aktiviteter och kultur och även lekparken skall utvecklas.

Jobbet med att utveckla Järnvägsparken börjar 1 april i år och invigning skall ske sommaren 2023. 

Det finns investeringsmedel för parken, en halv miljon kronor till utveckling av Järnvägsparken i budgeten för 2022 och sedan tidigare finns 400 000 kronor avsatta för lekpark. Det skriver Härjedalens Kommun på sin webbplats.

– Parken ska bli till en plats för rörelse och social kontakt över åldersgränserna. I planering och utförande tas hänsyn till att forma ytor för personer med funktionsvariationer, säger Linda Bergström, avdelningschef för kultur och fritid till kommunens webbplats.

– Medborgarna bjuds in för att bidra med idéer till parkens innehåll. Vi satsar särskilt på dialog med barn och unga. Det är en del av kommunens arbete för befolkningsutveckling och för att öka medborgares delaktighet och inflytande i den lokala utvecklingen, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunens webbplats.

Formen för medborgardialogen presenteras under april eller maj. 

I parken finns en även en tennisplan som sköts av Svegs idrottsklubb. Svegs idrottsklubb har även arrendeavtal för den del av parken där de tillsammans med Svegs företagar- och utvecklingsförening byggt ett utegym, som kommunen bidragit med 100 000 kronor till.

Jobbet med att utveckla Järnvägsparken börjar 1 april i år och invigning skall ske sommaren 2023. Foto: Morgan Grip

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!