Kammarrätten river upp beslut om ansvarsfrihet som ledde till maktskifte i kommunen

Foto: Morgan Grip

Dela det här!Kommunfullmäktige i Härjedalen bröt mot lagen när de vägrade ansvarsfrihet till kommunstyrelsen och socialnämnden 2016. Det fastslås nu i kammarrätten i Sundsvall.

Det hela ledde till ett maktskifte i kommunen där Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna tog makten från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Abbas Khanahmadi (S), överklagade beslutet och nu får han alltså rätt av kammarrätten. Enligt kammarrätten består lagbrottet i första hand av att beslutet om ansvarsfrihet inte motiverades i protokollet.

En annan punkt i överklagan gällde den jävssituation som uppstod då vissa ledamöter i fullmäktige, som deltog i beslutet, även satt i nämnderna som beslutet gällde. Även där fick Abbas Khanahmadi rätt.

Den tredje punkten som togs upp, gällde att beslutet inte hade beretts av en relevant nämnd eller fullmäktigeberedning. Där fick Härjedalens kommun rätt, eftersom revisionsberättelsen i det fallet är ett undantag från lagen.

– Det rimliga är att de ber oppositionen om ursäkt och avgår, säger Abbas Khanahmadi till P4 Jämtland.

SE MER AV HÄRJEDALEN på Hela Härjedalens Youtubekanal!

 

Dela det här!