Kommunstyrelsen föreslås säga ja till medfinansiering av ridskola i Sveg

Kommunstyrelsen förslås säga ja till medfinansiering av ridskola i Sveg. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Kommunstyrelsen föreslås säga ja till en medfinansiering av en ridskola på Sandbacken. Summan på 200 000 kronor beviljas under förutsättning att projektet även får sökta medel ur Jordbruksverkets landsbygdsprogram.

Det är Svegs ryttarförening som vill starta ridskola och andra aktiviteter kopplade till hästar. Verksamheten ska göras tillgänglig för alla och ridanläggningen behöver därför anpassas.