Lofsdalens Sportklubb får miljonbidrag från Arvsfonden

Lofsdalen, Härjedalen. Foto: Morgan Grip
Lofsdalens Sportklubb får stöd från Arvsfonden för nybyggnation av multiarena. Projektets syfte är att bredda utbudet av idrottsaktiviteter för barn och unga i Lofsdalen. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Lofsdalens Sportklubb får stöd med drygt 1,5 miljoner kronor från Arvsfonden för nybyggnation av multiarena.

Projektets syfte är att bredda utbudet av idrottsaktiviteter för barn och unga i Lofsdalen. I projektet ingår att bygga en multiarena med konstgräs, bollmål, sarg och belysning. Vintertid kan den även spolas och göras om till isrink.

Verksamheten kommer att bestå av både spontana och organiserade idrottsaktiviteter. Exempel på lagidrotter som kommer att bedrivas och som inte finns på orten idag är basket, handboll, innebandy, fotboll, volleyboll, bandy och ishockey.

Allmänna arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige – Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör.

År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970. Den 26 maj beslutade riksdagen att anta en ny arvsfondslag. Det innebär några viktiga förändringar, den främsta är att föreningar med äldre som målgrupp kan söka pengar ur Arvsfonden. Den nya arvsfondslagen trädde i kraft 1 juli 2021.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!