Moduler blir lektionssalar på Södra skolan

De senaste dagarnas kraftiga regn har orsakat stora skador i Södra skolans och gymnasiets lokaler i Sveg. Foto: Morgan Grip
Som en följd av ovädret Hans drabbades Södra skolan och Härjedalens gymnasium av översvämningar som orsakade stora skador i skolans lokaler i Sveg. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Moduler kommer att ställas upp på Södra skolan i Sveg och fungera som tillfälliga undervisningslokaler för högstadiet.

Som en följd av ovädret Hans drabbades Södra skolan och Härjedalens gymnasium av översvämningar som orsakade stora skador i skolans lokaler i Sveg.

Kommunen har därför beslutat att hyra moduler som ställs upp på skolområdet i Sveg som tillfälliga undervisningslokaler för högstadiet. Mål­sättningen är att modulerna tas i bruk efter höstlovet.

Modulerna hyrs i tre år och skall användas till lektionssalar och kontorslokaler för högstadiet under tiden projektering och planering pågår för permanenta skollokaler. Det skriver Härjedalens kommun på sin webbplats.

– Vi ser även över olika lösningar för gymnasiet men inget är klart än, säger kommunchef Gunnel Gyllander, i en kommentar på kommunens webbplats.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!