Naturskyddsföreningen skickar namninsamling och skrivelse mot förbifart Sveg

E45, Sveg. Foto: Morgan Grip
E45 genom Sveg. Arkivbild. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Med anledning av Trafikverkets plan för ombyggnad och nybyggnad av E45, Rengsjön-Älvros, har Naturskyddsföreningen Nedre Härjedalen samlat in namnunderskrifter mot genomförandet av förbifart Sveg.

Tillsammans med en skrivelse där man motsätter sig en omdragning av E45 har man samlat in namnunderskrifterna och skickat till Trafikverket.

– Det blev sammanlagt 92 underskrifter från företag i Svegsområdet, berättar Ingrid Eriksson, kassör i Naturskyddsföreningen Nedre Härjedalen.

Föreningen skriver att en omdragning av E45 ytterligare kan medföra ett påskyndande av affärsdöden i Sveg då Trafikverkets planer kan medföra att ett betydande kundunderlag försvinner, med risk för minskad omsättning och sämre lönsamhet för butiker, matställen och serviceställen.

Om Trafikverket har ambition och planer att höja standarden och trafiksäkerheten på E45 mellan Sveg och Orsa pekar man på ett antal andra åtgärder som man tycker borde göras istället.

”Ett flertal sträckor mellan Sveg-Orsa har mycket låg standard, genom åren lappat och lagat och för stunden en tillfällig förbättring. Resultatet ej hållbart i längden pga. En från början dålig vägkropp som inte är anpassad till dagens tunga fordon och trafikmängd”, skriver man bland annat.

Dela det här!