Nu skall brandhärjade Hagmans pensionat rivas

Området spärrades av då polisen misstänkte mordbrand. Brandorsaken är ännu okänd. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Beslutet har nu tagits av Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun och rivningen beräknas komma igång inom kort.

– Arbetet kommer att starta någon gång under vecka 33 eller 34, berättar Anders Persson, fastighetschef hos Härjegårdar, som är de som fått i uppdrag av kommunen att utföra rivningen och saneringen.

Dödsboet som äger fastigheten är de som har ansvar för att riva och städa tomten, det har dock inte skett. Kommunen har nu gett uppdraget till fastighetsbolaget Härjegårdar.

– Det viktigaste nu är att städa upp tomten innan någon är där och skadar sig, säger kommunalrådet Anders Häggkvist (C).

– Vi har delgivit fastighetsägaren och givit dem chansen att städa upp själva. Tiden för det har nu löpt ut och inget har hänt. Kommunen går nu in och städar upp tomten och med stöd av lagen kan vi sedan skicka en faktura på arbetet till fastighetsägaren, säger Häggkvist.

ANNONS:

Dela det här!