Nu valideras 328 års erfarenhet

Foto: Härjedalens kommun

Dela det här!

Under onsdagen startade 27 medarbetare inom vård och omsorg med arbetet att värdera sina kunskaper och erfarenheter och omsätta dem till undersköterskekompetens på papperet.

Valideringsarbetet varvas med studier, i huvudsak på arbetstid men även på fritiden, och omfattar betygsgranskning, självskattning, individuella samtal, webbutbildning och föreläsningar.

Totalt är det 328 år av samlad kompetens och erfarenhet från vård- och omsorgsarbete som ska valideras.

– Vi har kommit överens med Kommunal om att validera vårdbiträdens kunskap och erfarenhet till undersköterskekompetens. Alla chefer i socialförvaltningen har frågat sina medarbetare vilka som är intresserade och runt 30 personer har anmält sitt intresse, säger Britt Paju HR-chef.

Jämtlands gymnasieförbund genomför valideringen och utbildningen. Mycket av utbildningen sker via webben. Viss utbildning genomförs av Vuxnas lärande i Härjedalens kommun, som håller ihop projektet. Validerings- och utbildningsprojektet pågår till halvårsskiftet 2021.

Härjedalens kommun har fått 745 000 kronor från Omställningsfonden för att höja kompetensnivån. I lokala fackliga överläggningar konstaterades att behovet är störst i vård och omsorg.

– Det lokala omställningsarbetet finansieras genom att vi som arbetsgivare årligen avsätter 0,1 procent av lönesumman. Det här initiativet har tagits av de centrala parterna eftersom fondens medel riskerade att rinna över och förloras eftersom kommuner och regioner har få uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det här är ett sätt att ta vara på och göra något vettigt med pengarna eftersom vi alla lider av stor kompetensbrist, Britt Paju.

Dela det här!