Nytt gymnasieprogram startar hösten 2023

Härjedalens gymnasium och Södra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip
Nytt gymnasieprogram startar hösten 2023. Arkivbild. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Hösten 2023 startar ett naturbruksprogram med inriktning mot naturturism på Härjedalens gymnasium.

Ambitionen är att det nya naturbruksprogrammet med inriktning naturturism ska finnas på Härjedalens gymnasium i Sveg från hösten 2023. Det skriver Härjedalens kommun på sin webbplats.

– Det unika är att vi inriktar in oss på året runt-turism i hela Härjedalen. Vår utbildning blir unik och skräddarsydd för Härjedalens förutsättningar. Vi ligger geografiskt bra till – något som kan attrahera eleverna – och dessutom finns det bara ett fåtal liknande utbildningar i Sverige, säger Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium, till kommunens webbplats.

– Det är fantastiskt att vi kan utveckla gymnasiet med ett nytt program och vi är övertygade om att det ökar attraktionskraften för Härjedalens gymnasium. Vi hoppas att eleverna sedan vill stanna här för att jobba; behovet av den här kompetensen är stor i Härjedalen. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och vi tror att den på sikt kan bidra till att öka invånarantalet i Härjedalen, säger Johan Fredholm, bildningsutskottets ordförande (M), till kommunens webbplats.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!