Polisinsats mot narkotikabrott i Sveg

ANNONS:

Dela det här!

Polisen genomförde under förra veckan en insats mot narkotikabrott i Sveg. Under de dagar som insatsen pågick kraftsamlade polisen med flera resurser på plats i Sveg.

Syftet med insatsen som delvis byggde på samlad underrättelseinformation har varit att fler som kan misstänkas bruka och/eller sälja narkotika ska upptäckas. Insatsen har resulterat i flera anmälningar om narkotikabrott.

Tio personer rapporterades och är nu misstänkta för ringa narkotikabrott, eget bruk. En person är misstänkt för ringa narkotikabrott, innehav.

Polisen genomförde flera husrannsakningar med hund, de flesta i fordon, och man tog också misstänkt narkotika i beslag.