Positivt och konstruktivt när Härjedalens Ungdomsråd höll möte

Härjedalens Ungdomsråd håller möte. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Ungefär fyra gånger per år träffas Härjedalens Ungdomsråd (HUR) för möte. Det är ett resultat av ett beslut som togs i kommunfullmäktige i våras. I rådet finns skolelever och unga samt två personer från kommunstyrelsen i form av politikerna Victor Ericsson (M) och Helena Larsson (VP).
Varje möte gästas av ytterligare några personer och när sveg.se besökte måndagens möte fanns Linus Silow, rektor på Härjedalens Gymnasium med liksom Anna-Lena Andersson från Socialnämnden och Patrik Byström, Kultur och Fritidschef.

Syftet med rådet är att elever och unga ska få komma till tals, lyfta olika idéer och frågor och tankar om framtiden.

– Det här är ett jättebra forum, säger Victor Ericsson, på det här sättet får ungdomarna en rak väg in i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Politikerna sitter med för att svara på frågor och för att sedan kunna ta med sig det som dryftats på mötena.

– Vi för inga partipolitiska diskussioner med ungdomarna, förklarar Victor, vi skriver ner det som kommer upp och tar med oss det till respektive instans. Mycket hamnar av naturliga själ hos Leif Nilsson på bildning, fritid och kultur, men vi ser till att alla frågor hamnar på rätt bord, avslutar Victor.

Ungdomarna upplever även de att den här mötesformen är positiv och bra, där de får komma till tals och göra sig hörda.

– Det kändes som att de som var närvarande faktiskt fick upp ögonen på vissa viktiga punkter som för oss är självklara, säger Fredrik Mattsson, jag tror att de fick sig en tankeställare gällande vissa saker.

Dela det här!