Räddningstjänsten tacksam över alla gåvor men nu behöver man sätta stopp, det behövs inget mer i nuläget

Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Jessica Grip

Förnödenheter och materiel av alla de slag har formligen strömmat in till alla som kämpar mot bränderna i Härjedalen. Från räddningstjänstens sida är man oerhört tacksam för generositeten som inte vetat några gränser.

Mängder av människor och olika organisationer har visat en enorm vilja att hjälpa till. Nu har man dock kommit till det läget att man tvingas tacka nej till fler gåvor i nuläget då det riskerar att stjälpa mer än att hjälpa. I dagsläget har man exempelvis uppåt 45 000 flaskor med olika drycker i depån i Sveg.

Utan all hjälp hade man inte klarat det krisläge man hamnade i när bränderna tog fart. På sin Facebooksida riktar Räddningstjänsten Jämtland sitt varmaste tack för alla gåvor:

”Vi är oerhört tacksamma för den uppställning som kommer från enskilda och företag när det gäller förnödenheter som mat, dryck och fika och materiel av alla de slag till de som jobbar med brandbekämpningen i Härjedalen, Sveg.”

– Ett stort hjärtligt tack, utan detta hade vi inte klarat det, säger Erik Prytz, depåansvarig stabsassistent utlånad av 212:e Uppsalakompani.

Men nu behöver man sätta stopp, det behövs inget mer i nuläget uppger Erik Prytz, alla förråd är mer än överfulla:

– Vi behöver sätta stopp nu, det är inte möjligt att ta emot mer, och behovet finns inte längre. En uppmaning är alltså att inte bidra med mer i nuläget. Stort tack!

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!