Spännande medeltidsprojekt på Bäckedals Folkhögskola

Dela det här!

01072016-img_3577.jpg
Bit för bit, genom tålmodigt grävande och borstande kommer liggmilan fram. Foto: Morgan Grip
På Bäckedals Folkhögskola pågår sedan en tid tillbaka ett spännande projekt i kursen Hållbar kunskap. Man har nämligen funnit en kolbotten strax intill skolan som användes för koltillverkning under medeltiden. Lars-Inge Lööv har varit grävledare och han berättar så här om det fynd som gjorts.

– Med största sannolikhet är den här liggmilan uppbyggd någon gång under åren 1200-1400. Man har i dagsläget i den fornminnesinventering som gjorts påträffat runt 700 milor i trakterna runt Sveg. Det stora antalet talar för att det varit en väldigt stor järntillverkning i området, berättar Lars-Inge.

För det var till det kolet användes och blästerugnar med den speciella konstruktion som kallas Härjedaling har också hittats lite här och var i trakten.

Lars-Inge, som är arkeolog från början, har verkligen funnit en möjlighet att få kunskap om hur milor och ugnar tillverkades för flera hundra år sedan och sedan sprida den vidare för just en hållbar kunskap. 

– Ingen i Sverige har, så vitt man vet, grävt fram en sån här så kallad liggmila så här noggrant tidigare. Nu gräver vi för att få fram konstruktionen så att vi sedan kan återuppbygga en exakt lika, berättar han.

Virket till milan har man blivit sponsrad med av Stora Enso, som enligt Lars-Inge även de sätter stort värde på det här unika projektet som kan få oss att åtminstone ana hur det kunde se ut i Svegstrakten under den stora och viktiga järnindustrin på medeltiden.

– Jag blir ofta kallad ut på avverkningar där skogsbolagen har funnit platser med fornlämningar och det finns väldigt många häromkring. 

Nästa sommar kommer man att lika noggrant gräva fram en blästerugn, modell Härjedaling, som även den ska byggas upp lika som den såg ut i sina fornstora dagar..

– Vi kommer sedan att bygga upp en kol- och järntillverkning nere vid Ljusnan för att på så sätt kunna visa hur man gick till väga, säger Lars-Inge Lööv.

Bild 2

01072016-img_3601.jpg

Bild 3

01072016-img_3623.jpg

Bild 4

01072016-img_3631.jpg

Bild 5

01072016-img_3638.jpg

Bild 6

01072016-img_3618.jpg

Bildtext 2
Grävledare Lars-Inge Lööv ser fram emot att kunna återge både koltillverkning och järntillverkning genom att bygga upp både kolmila och blästerugn. Foto: Morgan Grip
Bildtext 3
Daniel Schneider från New York City är ursprungligen arkeolog. Just nu går han kursen Hållbar kunskap på Bäckedal och fick mycket passande plocka fram de kunskaper som behövs vid en utgrävning. Foto: Morgan Grip
Bildtext 4
Sofie Durling kommer från Bydalen. Även hon är arkeolog och elev vid folkhögskolan. Foto: Morgan Grip
Bildtext 5
På den här platsen arbetades det alltså för fullt med kolframställning på medeltiden. Foto: Morgan Grip
Bildtext 6
Lars-Inge Lööv har verkligen funnit en möjlighet att sprida vidare gammal kunskap till eftervärlden. Foto: Morgan Grip

Dela det här!