Stort intresse när Fortum bjöd in till öppet hus vid Svegsdammen

Äggenborna Björn Ohlson och Yngve Hurtig kunde för första gången besöka kraftverkets innandömen och de var klart imponerade. Foto: Leif Eriksson

Dela det här!

För första gången sedan driftstarten 1975 bjöd Fortum på söndagen in allmänheten till öppet hus vid Svegs kraftverk väster om Sveg. Och det var många som passade tillfället att se vad kraftverket innehåller och hur det drivs.

– Det här var mycket intressant och trots att jag bor bara ett par kilometer från kraftverket i Äggen har jag aldrig tidigare varit inom väggarna för att se hur en sådan här anläggning fungerar, sa Björn Ohlson efter visningen.

– Intressant att få veta hur allt fungerar, sa också Alva Hedengran från Sveg.

Bengt Östman från Sveg, anställd vid Fortum sedan 30 år, berättade för sveg.se att det är ett intressant jobb, olika arbetsuppgifter varje dag praktiskt taget.

– Vi har satsat stora belopp på dammsäkerheten och har kontinuerlig övervakning av dammen och detta sköts från driftcentralen i Stockholm, som tidigare fanns i Sveg, berättade Fortums dammsäkerhetsansvarige Sofie Wallström.

– Och det var jättekul att det kom så mycket folk, intresset från allmänhetens sida kan man verkligen inte klaga på, menade hon också.

5-årige Ivan Matyyuk från Sveg följde med föräldrarna till kraftverket och även han var nöjd med visningen och informationen.

Svegs kraftverk började byggas 1972 och togs i bruk 1975. Arbetet påskyndades kraftigt i och med att den dåvarande energikrisen ökade behovet av svensk energiproduktion.

Kraftverket ligger vid den 18 meter höga dammen intill Svegssjön. Vattnet leds genom turbinen och sedan ut igen mot Sveg. Genom att turbinen har ett löphjul med ställbara blad får man bättre verkningsgrad över en större variation av fallhöjd. Det är extra viktigt för det här kraftverket eftersom fallhöjden varierar mellan 9 och 19 meter.

Svegs kraftverk producerar cirka 155 GWh per år, vilket ungefär är en promille av Sveriges totala elproduktion.

Nämnas kan också att det är den tyska koncernen Bilfinger numera sköter driften för Fortums räkning.

Dela det här!