Svegs företags- och utvecklingsförening ställer sig helhjärtat bakom projekt Örndalen

Dela det här!orndalen-vy.jpg
Fotograf/Källa: International Alpine Design
Föreningen ser projekt Örndalen som en mycket viktig del i utvecklingen för att skapa nya och behålla befintliga arbetstillfällen.

I ett pressmeddelande skriver föreningen:

"Sveg har under senaste 4 åren förlorat 100 arbetstillfällen främst inom tillverkningsindustrin. Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten. Tingsrätten och Inskrivningsmyndigheten har de senaste 7 åren minskat med totalt c:a 35 arbetstillfällen.

En av få positiva nyheter de senaste åren har varit planerna på åretruntanläggningen Örndalen, inom pendlingsavstånd från Sveg. Örndalen skulle få stor betydelse för arbetstillfällen, befolkningsutveckling och med ökad befolkning ökat underlag för service i olika former. Projekt Örndalen är även viktigt för Sveg genom att här finns lämplig arbetskraft med rätt kompetens. Givetvis uppstår positiva effekter även för en rad andra orter i närheten.

Enligt projekt Örndalens egna beräkningar skall det när projektet är genomfört i sin helhet tillkommit närmare 5 000 bäddar och Örndalen skall skapa totalt c:a 300 årsverken.

Under själva utbyggnaden beräknar projektet att det ger c:a 50 årsverken per år under de kommande 10 åren, detta är oerhört viktigt för bygg och entreprenörsföretag över hela kommunen.

Ett färdigställt projekt skulle innebära att den lokala servicen i Sveg stärks med en ökad inflyttning till området.

Två viktiga frågor ställs mot varandra, djur och natur ställs mot arbetstillfällen, tillväxt och utveckling. Djur och natur lockar människor att besöka Härjedalen, arbetstillfällen, tillväxt och utveckling gör att människor kan stanna kvar. Det gäller att hitta en balans mellan dessa intressen, något som vi menar inte skett i detta fall. Mark- och miljödomstolens beslut om att avslå dispensen från artskyddsförordningen då det gäller projektet Örndalen är ett nederlag inte bara för projektet utan för Härjedalens kommun i stort."

Dela det här!