Thomas Wiklund ersätter Victor Ericsson

Thomas Wiklund ersätter Victor Ericsson. Foto: Elin Forsström

Dela det här!

Under torsdagskvällen hölls ett möte med Allianspartierna i Härjedalen. Företrädarna för de ingående partierna enades om att föreslå kommunfullmäktige att välja Thomas Wiklund (M) som ny vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mötet beslutade även att föreslå Hans-Olof Törnberg (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen.

Beslut tas på kommunfullmäktigesammanträdet den 12 juni.

Dela det här!