Tingshuset ny träffpunkt för vuxnas lärande

Dela det här!img_3898.jpg
Foto: Morgan Grip
Som vi tidigare har berättat kommer vuxenutbildningen i Sveg att flytta in i gemensamma lokaler i gamla tingshuset. Därmed öppnas nya möjligheter genom att grundläggande vuxenutbildningar, gymnasieutbildningar, Sfi och yrkesvuxutbildningar nu samlas under samma tak. De elever som idag studerar på distans kan även erbjudas möjlighet att bedriva sina hemstudier och skriva tentamen i de nya lokalerna.

– Vi hoppas att det gamla tingshuset ska bli den nya träffpunkten i Sveg, där man lätt kan finna information om utbildningsmöjligheter samt tillsammans med yrkesvägledare planera sina studier, berättar Cajsa Salomonsson, rektor vid Lärcentrum.

Träffpunkten skall vara tillgänglig för alla som bor i Härjedalen och man hoppas att denna gemensamma mötesplats ska bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas, utbyta erfarenheter och ta del av varandras kulturer.

– LärCentrum kommer även att samverka med region Jämtland/Härjedalen och Länsstyrelsen kring regionala utvecklingsprojekt. Vår strävan är också att underlätta samverkan, skapa nätverk och utvecklingsarbete tillsammans med övriga aktörer i kommunen, avslutar Cajsa Salomonsson.

Invigning av de nya lokalerna beräknas ske under oktober.

Läs också: Tingshuset renoveras och byggs om till utbildningslokaler

Dela det här!