Trafikverket bjöd in till öppet hus om omdragningen av E45

Dela det här!img_8177.jpg
Björn Wedin projektingenjör vid Trafikverket. Foto: Morgan Grip
Trafikverket bjöd under tisdagen in till öppet hus med anledning av den planerade omdragningen av E45 förbi Sveg. Mellan klockan 11.00-19.00 fanns representanter från Trafikverket på plats på Hotell Mysoxen för att svara på frågor och ta emot synpunkter från allmänheten om projekt förbifart Sveg.

Trafikverket arbetar med att ta fram en ny vägplan från Rengsjön till Älvros och tittar på vad det innebär med en omdragning av E45. Den utredning som gjordes 2004 och som beslutet om en omdragning baseras på kommer alltså att göras om.

– Vi måste fräscha upp det gamla materialet från utredningen eftersom det är mycket som har ändrats sedan dess. Den förra utredningen är så gammal så vi kan inte använda den att gå vidare med i dagsläget. Vi måste till exempel göra nya miljöinventeringar, mäta trafikflöden, kolla byggbarheten. Allt måste uppgraderas, berättar Björn Wedin, projektingenjör vid Trafikverket i Härnösand.

– Vi har absolut ingen beställning på ett bygge eller liknande. Vi har fått en beställning från vår planeringsenhet om att ta fram en vägplan för den här sträckan och en utredning kommer att ta många år. Vi riktar in oss på att ha en plan klar 2019, och det är först när vägplanen är klar som man ser om det är rimligt att bygga eller inte, säger Wedin.

En ny utredning skulle alltså kunna visa att en omdragning av E45:an inte skulle vara så lönsam som man tidigare trott och att omdragningen därmed inte blir av?

– Ja, så skulle det mycket väl kunna bli när vi börjar analysera det här. Vad säger till exempel utredningen i dagsläget. Är det så lönsamt att dra om vägen som det säger i det historiska materialet, säger Wedin.

När vi besökte Trafikverkets öppet hus vid 13.00-tiden hade närmare 30 personer kommit och gått för att dela med sig av sina synpunkter samt ställt frågor om projektet.

– De flesta som besökt oss hittills är positiva till att vi skall utreda det här igen och se vad det innebär med en omdragning av E45. Självklart finns också oron om vad som händer kring Sveg vid en omdragning, säger Wedin.

 

Dela det här!