Trafikverket tar omtag om E45:ans sträckning

Björn Wedin, projektingenjör vid Trafikverket här i samspråk med SFU och Visit Sveg om E45:ans framtid i Svegsområdet. Foto: Morgan Grip
Björn Wedin, projektingenjör vid Trafikverket här i samspråk med SFU och Visit Sveg om E45:ans framtid i Svegsområdet. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Under tisdagen bjöd Trafikverket in allmänheten till information och diskussion kring vilken sträckning E45:an i Svegsområdet skall ha i framtiden. Ett gediget samrådsunderlag finns framtaget som beskriver projektet och de processer man arbetar utifrån.

Det historiska förslaget med nydragning från Regnsjön till Älvros, som togs fram 2002-04, togs det aldrig något beslut om. Därför har man nu valt att i det nya projektet, som startades för tre år sedan, backa tillbaka och istället jobba utifrån ett blankt papper där man även har andra alternativ av dragning.

– Det projektet var så gammalt och dessutom fanns inget beslut, därför har vi valt att börja titta på ett blankt papper istället, säger projektingenjör Björn Wedin.

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan kommer dock att ha en avgörande del i det fortsatta arbetet om vägens sträckning. När de har tagit sitt beslut kommer man börja med en miljökonsekvensbeskrivning som talar om hur stort fokus som ska läggas på miljön och utifrån det kommer en första presentation för åt vilket håll man vill jobba. Vid årsskiftet har man tänkt sig att kunna presentera ett första förslag.

– Några tycker att det är bra med en ny dragning och några tycker att vi ska behålla den sträckning som redan finns, säger Björn Wedin. Vi är i stort behov av alla tankar och idéer kring de olika alternativen och vi har fått en hel del att ta med oss här under dagen.

Ändamålet med hela projektet är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för resande längs E45. Målen är att minska restiden, uppfylla kraven för europaväg samt att vägen anpassas till omgivande landskap. Om det innebär en upprustning av befintlig väg eller en helt ny vägsträcka återstår alltså att se.

Näringslivet i Härjedalen blir med största sannolikhet drabbad av en omdragning då man befarar gå miste om spontanturismen i landskapet under sommartid om vägen dras förbi Sveg.

Svegs företags- och utvecklingsförening och destinationsbolaget Visit Sveg har träffat Trafikverket i frågan vid ett flertal tillfällen tidigare angående E45 och fanns förstås på plats under tisdagen för att än en gång trycka på sina ståndpunkter i frågan.

Ett av argumenten till att låta vägen ha den sträckning den har, är att tidigare har det varit enbart en Svegsfråga, som handlat om näringen häromkring. SFU menar att i förlängningen kommer det att drabba hela landskapet och det är också något som man börjat vakna för runt om i landskapet. Anledningen är att man tappar stor del av spontanturismen under sommartid.

Dela det här!