Unga vuxna tipsas om hur man blir ekonomismart

Adam Wallin och Emelie Vennberg från Ekonomismart tipsar unga runt om i landet hur man blir just ekonomismart. Foto: Morgan Grip
Adam Wallin och Emelie Vennberg från Ekonomismart, tipsar unga runt om i landet hur man blir just ekonomismart. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

I regeringens strategi för att motverka överskuldsättning lyfts behovet av samarbete mellan myndigheterna. Kunskaperna kring konsumentfrågor och privatekonomi behöver öka och särskild hänsyn vill man ta till unga vuxna. Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen arbetar tillsammans med Folkuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Jämtland i utbildningsinsatsen som ska göra unga vuxna ekonomismarta.

– Vi är övertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det förebyggande arbetet och på så sätt minska överskuldsättningen. Det är ett stort problem som kostar samhället mellan 30 och 50 miljarder årligen, säger Emelie Vennberg, vikarierande utbildningsledare för Ekonomismart. En viktig framgångsfaktor är att vi tar avstamp i de ungas vardag för att ge dem kunskap som kan hjälpa dem att undvika fallgropar i framtiden.

Den avgiftsfria tvådagarsutbildningen har hittills besökt över 180 kommuner och nu i veckan var det Härjedalens tur. Emelie Vennberg och Adam Wallin från Ekonomismart ledde tillsammans de 20 deltagarna i Sveg genom ämnen som konsumenträtt, reklam och marknadsföring, vardagsekonomi, sparande och samboregler.

– Vi har fått jättemycket bra information om sånt som man inte tänker på att man behöver veta. En annan sak som är bra är att man får ett intyg på att man har genomgått kursen, det kan man använda när man söker jobb sen, säger en av deltagarna, Emilia Holmin.

Utbildningen i Härjedalen är ett samarbete mellan kommunens avdelning för Arbete & Aktivitet och Arbetsförmedlingen. För att kunna jobba ännu mer förebyggande med de här frågorna erbjuds även utbildning för metodstöd i kommunerna.

Dela det här!