Vägskötsel lämnas till fastighetsägarna

Senast den 1 oktober 2020 skall 99 vägar utanför tätorterna i Härjedalen överlämnas till fastighetsägarna. Genrebild. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Senast den 1 oktober 2020 skall 99 vägar utanför tätorterna i Härjedalen överlämnas till fastighetsägarna. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar. Det beslutade kommunfullmäktige i juni i år.

Allt vägunderhåll för enskilda vägar skall avvecklas och alla vägar som kommunen inte är juridiskt ansvarig för skall överlämnas till fastighetsägarna. Besparingen blir runt 400 000 kronor år 2020. På sikt kan besparingen vara 1,6 miljoner kronor per år, skriver Härjedalens kommun på sin hemsida.

”Härjedalens kommun underhåller 28 mil enskilda vägar. Budgeten för det är 7,5 miljoner kronor per år. Av dessa 28 mil är kommunen enligt lag skyldig att sköta 4 mil. De övriga 24 milen har kommunen genom åren frivilligt tagit på sig att underhålla och ploga.”

Kommunfullmäktige beslutade även att:

  • ersättningsbeloppet för permanent boende där vägunderhåll utförs av samfällighet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet.
  • ersättningsbeloppet endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar och för vägar med permanent boende.
  • i tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Mer information skickas till berörda fastighetsägare under hösten 2019, skriver Härjedalens kommun på sin hemsida.

Dela det här!