Värdegrunden, en viktig del av skolarbetet

Featured Video Play Icon

Dela det här!Norra skolan i Sveg har varje läsår ett speciellt tema som man jobbar efter. I år kommer man att arbeta extra mycket med värdegrunden för att minska alla former av kränkningar.

Personalen har innan eleverna började skolan startat läsåret med att fördjupa sig i Skolverkets material ”7 timmar om”. På årets första skoldag fick sedan eleverna bygga ett pussel föreställande ett hjärta, ge varandra ”high five” och slutligen bilda ett stort hjärta tillsammans på skolgården.

Nu under den första skolveckan jobbas det mycket med gruppstärkande aktiviteter där eleverna jobbar tillsammans klasser emellan.

– Skolan skall vara en trygg plats att vistas i, är man trygg så lär man sig mer, säger rektor Maria Hallstensson-Wagenius. Starten vi gjorde den första skoldagen ska visa på att vi bryr oss om varandra och att alla är lika mycket värda. Alla elever och personal är på skolan tillsammans varje dag och det är viktigt att se och respektera alla.

– Viktigt att komma ihåg i arbetet med värdegrunden är att man även pratar om detta hemma, avslutar Maria Hallstensson-Wagenius.

Dela det här!