Allians för Härjedalen vill uppvakta Trafikverket om Förbifart Sveg

Dela det här!

rengsjon-sveg.jpg
Bilden visar den ungefärliga vägsträckningen efter omdragningen. Foto: Google Maps.
Allians för Härjedalen vill tillsammans med övriga partiföreträdare träffa Trafikverket och berörd minister för att framföra sina synpunkter om Förbifart Sveg. Man efterlyser färska utredningar om vilka konsekvenser förbifarten skulle få för hela Härjedalen och på vilka grunder man fattat besluten.

Frågan avseende en ombyggnad av E45:an via Siksjön till Älvros har diskuterats under lång tid och nu är byggstarten planerad till 2018. Enligt Trafikverket ska detta var ett av de mest lönsamma projekten i Sverige ur trafikekonomisk synpunkt.

"Utredningar om vilka konsekvenser Förbifart Sveg skulle få för berörda orter i Härjedalens kommun lyser med sin frånvaro", skriver man i ett pressmeddelande under fredagen.

Allians för Härjedalen menar att det behövs en bred politiskt förankrad uppvaktning av Trafikverket och hos företrädare i regeringen. I uppvaktningen ser man gärna att näringsliv och föreningar deltar.

– Med kraft ska det då förespråkas att alternativet är att bygga om och rusta upp befintlig sträckning av E45 genom Sveg. En ombyggnad av järnvägsviadukten vid Bäckedal och genomförande av det förslag som finns avseende korsningen i Sveg ska prioriteras, säger Victor Ericsson (M).

– Det är av stor vikt att en sådan uppvaktning görs omgående och att en solklar signal sänds till berörda myndigheter om vad näringsliv och politiker vill i Härjedalens kommun, säger Victor Ericsson (M).

Bild 2

img_7789.jpg

Bildtext 2
– Det är av stor vikt att en sådan uppvaktning görs omgående och att en solklar signal sänds till berörda myndigheter om vad näringsliv och politiker vill i Härjedalens kommun, säger Victor Ericsson (M). Foto: Morgan Grip

Dela det här!