Arvsfondspengar beviljade till skidstadion i Sveg

Dela det här!

skidskytte.jpg
Foto: Morgan Grip
Kenneth Bergman, f.d. ordförande för Svegs IK skidor, är strålande glad.

– Vi har i dagarna fått veta att Allmänna Arvsfonden beviljat vår ansökan om stöd för att rusta skidskyttebanorna på skidstadion i Sveg, säger Kenneth Bergman.

Efter lång ansökningstid och kompletterande av uppgifter till Arvsfonden har Svegs IK blivit beviljade medel under förutsättning att kommunen som äger anläggningen också bidrar.

– Vi ser positivt på att klubben satsar så mycket engagemang i anläggningen. Området kring skidstadion är viktig för allmänheten och näringen men också för skidgymnasiet som finns här. Skidgymnasiet lockar hit många ungdomar att studera och det är också ett betydande antal elever som väljer att stanna kvar i Härjedalen efter studietiden. Jag själv är ett levande exempel på det, berättar Victor Ericsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

I dag bedrivs huvudsakligen längdskidor, skidskytte, draghund, cykel och motionslöpning vid stadion. Upprustningen och utbyggnaden av de nya skidskyttebanorna är ett steg i att rusta hela skidanläggningen.

– Bygger man klokt kan ännu fler använda området och även fler samarbeten uppstå, säger Kenneth Bergman.

Så här säger Anders Häggkvist, ordförande i kommunstyrelsen, som det positiva beskedet.

– Anläggningen ligger i ett lättillgängligt och naturskönt område som har stor potential att utvecklas. Det här är något vi vill titta vidare på tillsammans med klubben och näringslivet. Härjedalens kommun stödjer på olika sätt alla områden i kommunen för att öka attraktionskraften i Härjedalen så väl för invånare som för besökare.

Dela det här!