Byggstart 2018 för förbifart Sveg

Bilden visar hur vägsträckningen kommer att se ut efter omdragningen.

Dela det här!

I den kallelse från Trafikverket som gick ut till ett femtiotal företagare, politiker och tjänstemän i Härjedalen, stod det tydligt att man skulle informera och diskutera förbättringsområden i centrala delarna av Sveg för att göra trafiksituationen bättre, främst längs E45.

Den viktigaste frågan för de flesta av mötets deltagare, som många trodde skulle ingå i agendan, var dock den omdragning av vägen som planeras mellan Älvros och Rengsjön med start 2020 och hur man ska hantera de konsekvenser som en sådan förändring kan leda till.

Informationen som mötte deltagarna blev i största bemärkelse överraskande när de fick veta att allt redan var klart och att byggstarten dessutom är tidigarelagd och kommer att sättas i verket två år tidigare än beräknat, alltså redan 2018. Så i den frågan fanns inget att diskutera.

Crister Lindh, orförande i Företagarna Härjedalen, är kritisk till hur det hela har gått tillväga och han menar att man behöver utreda frågan ytterligare eftersom beslut har tagits på alldeles för gamla uppgifter.

– Jag upplever att man inte har riktig koll på eventuella konsekvenser, både fördelar och nackdelar i vad man beslutar om, säger Crister Lindh, som efterlyser ett redovisningsunderlag på hur man har beräknat fram omdragningen och dess konsekvenser för Härjedalen.

Det blev en uppgiven samling människor som senare under kvällen skulle jobba i grupper för att diskutera de förbättringsområden som man har satt fokus på. Det handlar om bättre belysning på de ställen där gång och cykelbana korsas av hårt trafikerade vägar, sänkning av hastigheter vid infarterna mot krysset i Sveg, farthinder vid trafikljuset intill Norra Skolan där många kör alldeles för fort och ofta passerar trots rött ljus.

– Dessa åtgärder är enligt Trafikverket inga problem att få till stånd, säger Crister Lindh.

Crister Lindh, ordförande i Företagarna Härjedalen, efterlyser ett redovisningsunderlag på hur man har beräknat fram omdragningen och dess konsekvenser för Härjedalen. Foto: Morgan Grip

Dela det här!