Byggstart för Förbifart Sveg planerad till 2020–2025

Dela det här!

vag.jpg
Foto: iStockPhoto.com/mikdam

Idag kom regeringens nationella transportplan. I beslutet har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under perioden 2014–2025 och hur Trafikverket ska prioritera medlen för drift och underhåll. För Svegs del handlar det om Förbifart Sveg samt Inlandsbanan. 

Förbifart Sveg
Vägen dras i ny sträckning mellan Rengsjön och Älvros. Syftet är att korta ressträckan och restider samt att förbättra trafiksäkerheten på infarterna till Sveg och miljön inne i tätorten. Kostnaden beräknas till 115 miljoner kronor, varav hela beloppet belastar plan 2014–2025.

Byggstart är planerad till 2020–2025.

Inlandsbanan
Ökat driftbidrag till Inlandsbanan. Sammantaget avsätts 1768 miljoner kronor under perioden 2014-2025 vilket motsvarar en ökning på drygt 12 procent (220 miljoner kronor) jämfört med nuvarande bidragsnivå.

Den ökade ramen skapar bättre förutsättningar för att Inlandsbanan ska kunna tillhandahålla tjänster till besöksnäringen och näringslivet.

Dela det här!