Dansföreställning från Härjedalen turnerar i Europa

Dela det här!dsc_4444.jpg
Foto: Sanna Hammarberg
För första gången produceras som en originell helafton verket med samtida dans i Härjedalen och visas nu på internationella scener. Under tre och en halv månad studerade Flavia Devonas in sitt nya dansstycke "Plattamorta" tillsammans med de två belgiska dansarna Peter och Nathan.

Ordet "Plattamorta" betyder skiffer på rätoromanska och dansstycket Plattamorta/skiffer är en dansant metafor för pluralitet, inkludering och samhälle.

Skiffer är en av de mest intressanta bergarter som visar utpräglade former i Schweiz, Sverige, Tjeckien och Norge. I detta projekt kommer skifferns mikro- och makrodimensionella dynamik och metaforiska karaktär att bli en källa för dansens rörelser. Skiffer tycks vara en hård sten, men när vi tittar på detaljerna så består den av tunna bräckliga skikt, som tillsammans utgör stärkelsen av sten. Därmed är "Plattamorta" en symbol för både interaktivitet och social sammanhållning genom dess flerskikt, trots svaghet i sina beståndsdelar. Pluralitet och inkludering står inte längre inför varandra, utan uppfattas och omvandlas som gemensam kraft.

Idén till projektet utvecklades under år 2012 med stöd från Schweiziska Kulturfonden, Pro Helvetia och dansstycket framfördes under vintern 2013/14 med stöd från Kulturrådet. Premiär ägde rum i Schweiz i mars under dansfestivalen TanZeit. Nu kommer verket att turnera i samarbete med Estrad Norr i kommunerna Krokom, Östersund och Bräcke.

Under påskveckan kommer två offentliga föreställningar att äga rum, i Östersunds "Svarta Låda" den 15 april och på Härjedalens Kulturcentrum i Lillhärdal den 17 april. I maj turnerar Flavia Devonas, Peter de Vuyst och Nathan Jardin med föreställningen "Plattamorta" i Norge.

Dela det här!