Crister trädsäkrar Sveg

Crister Lindh 14 meter upp i en tall vid Hästhagens Förskola i Sveg. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

En hel del träd fälls just nu i centrala delarna av Sveg och anledningen till det har med säkerheten att göra. Vi träffade Skogspraktikern Crister Lindh när han fällde ett par tallar, under svåra förhållanden, på Hästhagens Förskola i Sveg.

Vi passade på att få oss en snabblektion i trädsäkring. På bara några minuter fick vi bland annat lära oss varför man faktiskt behöver ta ner ett träd och vad man bör tänka på om man vill att trädet ska få en så lång livslängd som möjligt.

– Genom ett märgprov nertill på stammen kan man bilda sig en uppfattning om hur trädet mår, berättar Crister Lindh som varit inblandad i många fällningar, av olika slag i Sveg det senaste året.

En annan sak som kan få ett träd att börja må dåligt kan vara stora trädkronor som står och gnider mot varandra eller när marken runt trädet blir så nertrampat att rötterna kryper fram och blir skadade, då kommer röta in både upptill och nertill om man har otur. Det är vad som har hänt med två av de stora tallarna på Hästhagens Förskola.

– Alla träd är färskvara och framförallt björken som har ett bäst-föredatum och en livslängd på cirka 100-120 år. Har man träd på tomten bör man se efter dem, sågar man av en gren eller låter rötterna bli påkörd av gräsklippare och annat så förr eller senare har man en rötskada, förklarar Crister Lindh.

Står träden för nära varandra gör man klokast i att gallra ur lite så att de kan växa fritt. Har marken runt rötterna blivit nertrampad bör man fylla på med jord så att de täcks.

– Är träden placerade på allmän plats kan de bli en säkerhetsrisk och är de placerade nära ett hus kan de leta sig in i husgrunder och avloppsledningar. Egentligen ska man aldrig plantera ett träd där man vet att det går avloppsledningar eftersom rötterna letar sig till vatten.

Det blir ju ändå rätt tomt och tråkigt när stora träd som fyllt en utseendemässig funktion tas bort. Hur ska man tänka där?

– Det gäller att man har en plan med både gamla och nya träd och man måste komma ihåg att ett träd aldrig får riskera någons liv, oavsett hur vackert det är där det står.

Ett litet träd går smidigare att ta bort än ett som börjat växa till sig. Ett annat tips från Skogspraktikern är därför att tänka efter hur träden står, innan de blir för stora och för krångliga att ta bort.

– Alla träd går att ta ner, en del går lättare än andra. Många står dock väldigt svårt till och det gör det riskfyllt. Så är det bland annat här på Hästhagen där tallarna är så höga att man måste kapa dem uppifrån och gå neråt.

Om man ändå vill ha ett träd på tomten för utsmyckning och lite sol- och insynsskydd. Vad ska man satsa på?

– Björk och Asp är fina trädslag och sköter man om dem och ser till att inte plantera för nära byggnader eller ovanför rör så fungerar det bra.

Mycket att tänka på alltså, som man oftast inte tänker på.

Dela det här!