Deltidsbrandmän i Sveg säger upp sig i protest mot det nya avtalet

Foto: Morgan Grip

Dela det här!Avskedsansökningarna inom räddningstjänsten runt om i landet har sedan en tid tillbaka lämnats in av missnöjda brandmän, så även inom räddningstjänsten i Härjedalen. Anledningen är det avtal som trädde i kraft den 1 maj, där ob-tillägget tas bort.

– Det är väl en självklarhet att man ska ha ersättning för obekväm arbetstid, man vet aldrig när man måste åka iväg och hur länge man blir borta, säger en av de anställda deltidsbrandmännen i Sveg som nu har lämnat in sin avskedsansökan.

I det nya avtalet höjs deltidsbrandmännens dagersättning medan ob-tillägget, det extra påslag som betalas ut för arbete på kvällar, nätter och helger försvinner.

Även om man i Jämtland inte är de största förlorarna så finns det ett brett missnöje. Så sent som i februari hade man hoppats på att få till stånd ett lokalt avtal som skulle gälla för räddningstjänsten Jämtland, men så blev alltså inte fallet.

Enligt vad sveg.se erfar, kommer man vid stationen i Sveg att tappa någonstans runt sex deltidsbrandmän på grund av det nya avtalet.

– Jag tycker att det är beklagligt att det skall behöva bli så här. Jag har fått in tre uppsägningar hittills, men vad jag hört så skall det just nu vara sex stycken som lämnat in sina avskedsansökningar. Några kan ha skickat sina uppsägningar direkt till Östersund och då har de inte nått mig ännu, säger Roger Ohlsson, platschef vid Räddningstjänsten i Härjedalen.

Vad blir kontenta av att sex deltidsbrandmän i Sveg slutar?

– Vi har olika lösningar på hur vi kan ändra i beredskapsgrupperna och i våra scheman. Är det så att det fattas sex stycken så måste vi titta över vilka förändringar vi behöver göra tills vi fyllt upp grupperna igen i så fall, säger Ohlsson.

– Problemet är väl att vi har tunga fordon som skall ut. Flera av de som sagt upp sig har väl C-kort som vi har bekostat till dem. Manskapet får vi nog ut men fordonen skall ut också, säger Ohlsson.

Dela det här!