Gruppboendet Tjärngatan i Sveg får årets kvalitetspris

Gruppboendet Tjärngatan i Sveg får årets kvalitetspris. Foto: Morgan Grip
Gruppboendet Tjärngatan i Sveg får årets kvalitetspris. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Jessica Grip

Gruppboendet Tjärngatan i Sveg tilldelas 2022 års kvalitetspris.

Det beslutade ett helt enigt socialutskott i slutet av oktober. Motiveringen lyder:

Gruppboendet på Tjärngatan är den enhet som är mest i framkant i arbetet med införandet av det digitala verksamhetsstödet Boet, vilket har bidragit till en ökad självständighet hos brukare.

Med stort engagemang har medarbetare tillsammans med chef och arbetsterapeut jobbat metodiskt och strukturerat med brukare i fokus, med målet att vara ”den tillgängliga gruppbostaden”. Ledorden i arbetet har varit delaktighet och självbestämmande.

– Tjärngatan har gjort en fin insats i införandet av det digitala verksamhetsstödet Boet, till stor gagn för brukarna, säger socialchef Anda Embretzen.

Kvalitetspriset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp i socialförvaltningen och ska uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel i vård och omsorg.

Det är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling. Arbetet ska även bidra till lärande för andra enheter.

Priset delas ut den 28 november, vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!