Gymnasieprogrammen ses över

– Vi vill kunna möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft, säger Tina Svensson Hammargård, tillförordnad bildningschef. Foto: Pressbild Härjedalens kommun

Dela det här!

Tillsammans med näringslivet ser nu kommunen över gymnasieskolans utbud. I en utredning tittar man på olika alternativ och tar även reda på vilka gymnasieprogram eleverna vill ha.

– Vi vill kunna möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft, säger Tina Svensson Hammargård, tillförordnad bildningschef.

– Vi ska utreda om vi har de program som eleverna vill gå och som det finns jobb för här, vi ska erbjuda utbildning till de jobb som finns i kommunen. Vi behöver särskilt program för att möta utbildningsbehovet för de tjejer som inte vill gå teoretiska linjer önskar sig. Vi överväger att starta barn- och ungdomsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, säger Tina Svensson Hammargård.

Bildningsförvaltningen undersöker om ett samarbete med vuxenutbildningen gör att industriprogrammet kan starta igen hösten 2020. Beslut kommer att tas i bildningsutskottet i höst. Bildningsförvaltningen undersöker även om det är möjligt att erbjuda elutbildning med vindkraftsinriktning från och med hösten 2021.

– Om kommunen kan erbjuda utbildningsmöjligheter för unga och vuxna på hemmaplan, kopplat till kommunens och näringslivets kompetens- och rekryteringsbehov, ökar chanserna enormt att fler stannar kvar och bosätter sig i Härjedalen och det vill vi att fler ska göra, säger Jonas Kojan, tillväxt- och utvecklingschef.

– Självklart ska vi jobba nära näringslivet och kontinuerligt kartlägga företagens behov av arbetskraft tillsammans med skolan. Att anpassa utbildningsutbudet utifrån behovet är ett måste, säger Jonas Kojan.

Dela det här!