Härjedalen visar vägen inom den digitala sjukvården

Elin Lemon, regionråd (C), Region Jämtland Härjedalen, kopplade upp utrustningen och invigde det digitala akutrummet i Sveg. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

I onsdags invigdes de nya akutrummen på Hälsocentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen som innebär att man som patient kan undersökas och få diagnos från en läkare som befinner sig på en helt annan ort. Det är Sigma IT Consulting som på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen har utvecklat de virtuella akutrummen som gör det möjligt att vården kommer närmare invånarna i regionen.

Virtuella akutrum har de senaste två åren utvecklats enormt. Med hjälp av teknisk utrustning kan sjuksköterskor tillsammans med läkare i realtid ställa diagnoser på distans och Region Jämtland Härjedalen är först ut med den senaste tekniken.

– Vi vill utveckla primärvården i Härjedalen och har jobbat bland annat med det här konceptet en tid. Det är fantastiskt att nu kunna erbjuda våra patienter den här möjligheten, säger Maria Carlund som är verksamhetschef inom den regiondrivna primärvården i Härjedalen.

Sigma IT Consulting, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, har de senaste två åren tagit fram flera prototyper för sjukvården. Dessa prototyper innefattar exempelvis virtuella akutrum och distansundersökningar. Målsättningen är att Region Jämtland Härjedalen ska ha Sveriges mest digitaliserade hälsocentral.

Virtuella akutrum är fysiska rum på hälsocentralerna till vilka patienten kommer och får träffa en sjuksköterska som har digitalt uppkopplad utrustning. Läkaren sitter uppkopplad på distans och kan genomföra undersökningen i realtid via utrustning och sjuksköterska. Detta gör att läkare effektivt kan verka över större områden.

– Hela sjukvården är i förändring – vården går mot mer sjukvård i hemmet och mindre på sjukhus. Strategin är att flytta patienter från sluten vård till primärvård. Det handlar om att kunna få ut kvalitativ vård där den behövs, även om läkaren inte är på plats fysiskt, säger Bert-Ola Bångman, Sigma IT Consultings områdeschef för Östersund.

Sigma IT Consulting och Microsoft har ett nära samarbete i uppdraget och har stöttat Region Jämtland Härjedalen när man nu tar täten inom digital svensk sjukvård.

– Att få jobba med digital sjukvård känns rätt på så många sätt. Vi vet att vården blir mer tillgänglig även för patienter utanför storstadsområdena. Kunskap kan delas över hela världen och att diagnoser blir mer precisa, vilket både besparar lidande och ger friskare liv. Vi är passionerat engagerade i det här viktiga uppdraget, avslutar Bert-Ola Bångman.

Mona Hedberg, skjutsköterska vid Hälsocentralen i Sveg, serverade dryck och tilltugg till invigningens besökare. Foto: Morgan Grip

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen, var med på länk från Stockholm under invigningen. Foto: Morgan Grip

Dela det här!