Härjedalens kommun får demensteam

Härjedalens kommun får demensteam. Foto: Arkivbild/pixabay.com
Härjedalens kommun får demensteam som ska stötta anhöriga och personal i vardagen. Foto: Arkivbild/pixabay.com

Dela det här!

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att bifalla den motion som lämnats in av Anna-Lena Andersson (S) och Gunilla Zetterström Bäcke (S), som handlar om införande av demensteam i kommunen.

Vad innebär då demensteam i praktiken? Anna-Lena Andersson förklarar närmare hur man tänker kring verksamheten.

– Syftet med teamen är att ge råd och stöd till anhöriga och personal i vardagen. Det är jätteviktigt att man utgår från de behov vi har i vår kommun och även önskemål och synpunkter från anhöriga som vårdar dementa. Ett nära samarbete med kommunens anhörigkonsulent är också viktigt liksom att de personer som ska jobba i teamen får rätt utbildning som krävs för uppdraget.

För att finansiera införandet av demensteamen föreslås att man använder de välfärdsmiljoner som kommunen tilldelats från regeringen.

Dela det här!