Hundratals nya jobb skulle skapas – nu finns bara etanolfabrikens rester kvar

Mellan 2009-2010 genomfördes cirka 200 försök med tallflis och industrihampa som råvara. Även ett växthus med tomatodling uppfördes i anslutning till anläggningen. Växthuset står kvar och är det enda synbarliga minnet av etanolprojektet i NBE Swedens regi. Foto: Leif Eriksson

Dela det här!Det skulle bli ett lyft för Sveg och Härjedalen. NBE Sweden, ett bioenergikombinat där etanol från cellulosa skulle utvinnas. 2,5 miljarder kronor skulle projektet gå löst på och hundratals jobb skulle skapas.

Men som alla vet har etanol som drivmedel försämrats, vilket inneburit att kombinatet aldrig har kunnat förverkligas. NBE Sweden, som bildades 2006, är med hundraprocentig säkerhet det största projekt i Härjedalen som totalt har misslyckats.

Och nu vill kommunstyrelsen att bolaget likvideras och tillgångarna fördelas i förhållande till nuvarande ägarandel. Under åren 2007-2012 genomfördes förstudier och därefter uppfördes en pilotanläggning för etanoltillverkning. Några av landets främsta forskare i ämnet från Lunds universitet deltog i försöken.

Mellan 2009-2010 genomfördes cirka 200 försök med tallflis och industrihampa som råvara. Även ett växthus med tomatodling uppfördes i anslutning till anläggningen. Växthuset står kvar och är det enda synbarliga minnet av etanolprojektet i NBE Swedens regi.

Man erhöll också sommaren 2012 ett komplett miljötillstånd för ett etanol-biogas-kombinat i Sveg. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. De kinesiska huvudägarna National Bio Energy har erbjudit Härjedalens kommun att köpa deras aktier. Om så ej sker har kineserna för avsikt att likvidera bolaget.

Tillgångarna i bolaget består av likvida medel och kortfristiga fordringar. Det egna kapitalet uppgick 30 september i år till 181.000 kr.

För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. De kinesiska huvudägarna National Bio Energy har erbjudit Härjedalens kommun att köpa deras aktier. Om så ej sker har kineserna för avsikt att likvidera bolaget. Foto: Leif Eriksson

För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. De kinesiska huvudägarna National Bio Energy har erbjudit Härjedalens kommun att köpa deras aktier. Om så ej sker har kineserna för avsikt att likvidera bolaget. Foto: Leif Eriksson

Dela det här!