Kommentar till Karin Holmins insändare i TH och på Sveg.se den 15 april

Klart med ny krögare i Camp Sveg – I juli öppnar Mannes restaurang. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Karin Holmin anger i sin insändare i TH och på Sveg.se den 15/4, citat: ”Investeringen kommer, enligt uppgift, att minska den årliga kostnaden för fastighetsel och fjärrvärme med 50 procent, eller 275 000 kronor per år” slut citat. Hon menar investeringen för en delvis ny ventilation i Camp Sveg. (Läs insändaren här).

Detta är ett felaktigt påstående, som inte finns med i den utredning som utförts. Det som stämmer är att det ger en energibesparing att byta ut gamla ventilationsaggregat mot nya energieffektiva. Dock är besparingen inte i den storleksordning som Holmin skriver.

Vidare nämner Holmin i sin insändare att ”renovering av Camp Sveg för något år sedan”som kostade 12 miljoner kronor”.

Dessa arbeten har genomförts under en 4-årsperiod och omfattat både in- och utvändiga arbeten, nämligen:

  1. Renovering och utbyte av fasad (delvis förruttnad)
  2. Renovering och utbyte av tak (vattenläckage in i byggnaden)
  3. Asfaltering av ”ICA parkeringen” m.m. som delas med 50 % av ICA Supermarket (Gemensamhetsanläggning)
  4. Renovering och ombyggnad av WC, foajé
  5. Renovering av konferensrum, mötesrum
  6. Renovering av, restaurang, kök m.m.

Anledningen till att ventilationen inte byttes ut i samband med den invändiga renoveringen berodde på att den verksamhet som då var planerad inte krävde ett akut utbyte. Den verksamhetsförändring som nu planeras för Camp Sveg innebär högre krav på luftomsättning. Detta kräver i sin tur större storlek på ventilationskanalerna. I samband med denna långsiktiga verksamhetsförändring känns det mycket klokt att byta ut det ålderstigna ventilationsaggregat som passerat sin livslängd.

Den sista kommentaren i Holmins insändare känns dock lika missriktad som en Nordkoreansk robotmissil.

Det övergripande uppdrag som Styrelsen i Härjegårdar och VD Hans Heuser har och har haft en lång period omfattar bl.a. att minska Kommunkoncernens lokalytor och effektivisera lokalanvändningen. Att det inte skulle finnas något sådant uppdrag och att tjänstemän inom kommunen tar sig ”friheter/befogenheter”, enligt Holmin, är därmed direkt felaktigt. Att insinuera krav på tjänstemäns uppsägning känns inte relevant.

Idéer och förslag om samnyttjande av lokaler i Camp Sveg eller andra lokaler inom Kommunkoncernen, måste seriöst diskuteras i kommunens beslutande organ, så att det övergripande uppdraget att minska och anpassa lokalanvändningen kan uppnås.

Hur de slutliga lösningarna blir återstår att se när den politiska processen haft sin gång.

/ Stig Holm, Ordförande Härjegårdar och  Hans Heuser, vd Härjegårdar

Bild: Arkibild, fotograf: Morgan Grip