Karin Holmin från Sveg delaktig i fint pris inom svensk äldreomsorg

– Det nya sättet att arbeta bygger på tillit och tilltro till de som är experter på hemtjänst, alla våra fantastiska medarbetare, säger Karin Holmin. Foto: Privat

Dela det här!

Som ansvarig för den kommunala hemtjänsten i Sundsvalls kommun har Karin Holmin från Sveg, sedan 2012, givit chefer och medarbetare möjlighet att pröva ett arbetssätt, som fått namnet Skönsmomodellen, där första fokus är på kvalitet och vad som är viktigt för kunderna i stället för på ekonomi och kontroll.

2012 startade man ett omfattande utvecklingsarbete i Sundsvalls kommunala hemtjänst, pilotgrupp Skönsmon. Nu fem år senare har samtliga hemtjänstgrupper gjort samma resa och övergått till ett helt nytt sätt att arbeta. Det framgångsrika arbetssättet har blivit känt i hela landet som Skönsmomodellen. För det tilldelas man nu Ribbingska fondens äldrepris på 100.000 kronor.

– Det är ett unikt pris och förmodligen ett av de allra största i världen när det gäller att lyfta fram goda exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldrevården, säger Karin Sandberg, ordförande för Ribbingska minnesfonden.

– Jag, tillsammans med Åsa Swan, projektledare, har ”hållit i och hållit fast” och varit helt övertygade om att det här är rätt sätt att arbeta. Nu när vi ser effekterna så känns den fasta övertygelsen helt rätt! Jag är otroligt stolt över det som mina medarbetare inom hemtjänsten åstadkommit för våra kunder, säger Karin Holmin, Verksamhetschef vid Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun.

Skönsmomodellen innebär att man utifrån kännedom om omsorgstagarnas behov organiserar personalen i mindre grupper kring ett rimligt antal brukare inom ett lämpligt geografiskt område. Strävan är att omsorgstagaren ska få träffa så få nya ansikten som möjligt. Något som givit ökad brukarnöjdhet och bättre arbetsmiljö till samma kostnad.

– Det nya sättet att arbeta bygger på tillit och tilltro till de som är experter på hemtjänst, alla våra fantastiska medarbetare, säger Karin Holmin.

Motivering:
”Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro o tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg.”

ANNONS:

Dela det här!