Karin Holmin (VH) är nytt oppositionsråd

Karin Holmin (VH) är nytt oppositionsråd. Foto: Morgan Grip
Karin Holmin (VH) är nytt oppositionsråd. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december valdes Karin Holmin (Vox Humana) till nytt oppositionsråd för kommande år.

Oppositionsrådets arbetsuppgifter är att företräda den politiska oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier. 

– Under mitt år som oppositionsråd kommer jag att prioritera arbetsplatsbesök ute i verksamheterna. Möten och dialog med kommunmedborgare, och företagsbesök kommer också att finnas med på agendan, säger Karin Holmin.

– Tillsammans med samarbetspartierna V, L och KD vill jag bidra till en ökad öppenhet i den politiska processen i Härjedalen. Politik handlar om människors vardag. Hur den bör se ut måste vi som folkvalda politiker ta reda på. De som kan ge svar är alla härjedalingar. De måste få frågan vad som är viktigt för dem, säger hon.

–  Politiker ska alltid i sina uppdrag ha medborgarnas bästa i fokus. Jag kommer att göra allt jag kan för att leva upp till det förtroende som jag fått från väljare runt om i Härjedalen, säger Karin Holmin.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!